Kata Sariga Lin Tong – Golden Tongued Sariga Bird

The Nok Sariga (or, ‘Salika’) is a Golden Tongued Heavenly Bird which is attributed with immense Metta Mahaniyom and Maha Sanaeh qualities, and is along with the Hongsa, one of the Best Devas to seek assistance in ‘Jerajaa’ magic. Jerajaa means ‘Discussion’. The Golden Tongued Sariga bird enchants and charms the listeners of he who possesses the Wicha, bringing a hypnotic and charming effect, to influence and convince, making people see things your way.

Yant Sariga Koo

Kata Nok Garawaek

Gaara Wigo Gaara Gaa Nuu

Kata Sariga Lin Tong


Puttaa Anaenaa Maliyaa Susangkayaemi


Puttaa Irimaliyaa Susangkayaemi


Puttaa Aribpayo Kaema Kun Na Bpagkhae Samae Mami


Unaalomaa Bpanna Wichaayadtae

Kata Bucha Sariga Koo Maha Sanaeh

Aehi Saarigaa Wandtaanang Maedtamputtasae Sinaeharadthang Saarigaa Laapo Pawandtumae Aehi Hying Chaay

Kata Sariga Bpon Yuea

Badsabinhlaa Haedtaro Mahaedtaro Himma Anlaenaegan

Chayorgan Dto Bo Guu Yor Maa Cheu Wagan Gadtor Waa Guu Gadtor See Dee Nguu Huu Anlaerohuu

Kata Bucha Sariga Jab Bpaag Loeng


Wanna Wannaa Saligaayo Puttang Siro Waa Ha Ma Ma

วันนะ วันนา สาลิกาโย พุทธังสิโรวาหะมะมะ

Nightly Kata (chant each night)

Om Bplug Bplug Ruk Laew Yaa Norn Yaa Chaa Sarigaa Jao Euy Yaa Cheuy Leuy Raa Kroo Sang Jao Maa Ha Raksaa Kum Krong Bpok Bpong Kaehaa – Phuu Dai Mii Jidt Raay Khor Hai Glab Jai Maedt-Dtaa – Roke Pay Naanaa Khor Yaa Dai Pob Paan Laap Lae Yot Khor Hai Bpraakot Kheun Tang Bpaed Tidt, Midtr Khor Hai Gerd Kheun Tang Bpaed Daan Phuu Dai Haen Hnaa Guu Laew Khor Hai Man Rak – Phuu Dai Tak Guu Laew Khor Hai Man Hlong – Om Mahaa Sarigaa Greung Garanang Dtaawang Dtaawaa Ma ma Aehi Swaaha.


อมปลุกปลุก รุกแล้วอย่านอน ครูกูสอน อย่าช้าสาลิกาเจ้าเอ๋ย อย่าเฉยเลยรา ครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครอง ปกป้องเคหา ผู้ใดมีจิตคิดร้ายขอให้กลับใจเมตตา โรคภัยนานาขออย่าได้พบพาล ลาภและยศขอให้ปรากฏขึ้นทั้งแปดทิศ มิตรขอให้เกิดขึ้นทั้งแปดด้าน ผู้ใดเห็นหน้ากูแล้วขอให้มันรัก ผู้ใดทักกูแล้วขอให้มันหลง โอม มหาสาลิกา กรึง กะระณัง ตาวัง ตาวา มะมะ เอหิ สวาหะ

Kata Bucha Takrut Sariga Jab Bpaag Loeng

Aehi Gaasimaadti Gaama Raaka Lopa Bpihagaa

เอหิ กาสิมาติ กามะราคะโลภะ ปิหะกา